มาตรฐานควบคุมการผลิต

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแบรนด์ Auswellife ทุกตัว

ได้รับรองมาตรฐานการผลิตจากประเทศออสเตรเลีย

Auswelllife Royal Jelly

Propolis Auswelllife

Cranberry Auswelllife