colostrum

Colostrum Milk powder   5000mg lgG
นมชงโดสเข้มข้นจากออสเตรเลีย
แบบชง บรรจุ 450g

❥ต่างจากนมผงทั่วไปยังไง????

น้ำนมเหลือง มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองอ่อนๆ ซึ่งเป็นผลผลิตที่เก็บได้หลังจากที่แม่วัวให้กำเนิดลูกวัวแล้วเป็นเวลา 24 -48 ชั่วโมง
ซึ่งจะประกอบไปด้วยสารประเภทภูมิคุ้มกันหรือ lmmunities ซึ่งร่างกายจะถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกที่เพิ่งให้กำเนิดรวมไปถึง Growth factor ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตได้ดี

  • บำรุงและเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
  • ช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อให้เป็นปกติโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ
  • บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย
  • ช่วยลดความดันโลหิต
  • ช่วยในกระบวนการแข็งตัวของเม็ดเลือด
  • ช่วยในการสื่อสารของระบบประสาท
  • ช่วยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบภายในของร่างกาย